Политика за защита на личните данни

До клиентите на „Санитрим  България“ ООД

УВЕДОМЛЕНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА, от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни


За „Санитрим България“ ООД защитата на предоставените от вас лични данни са основен приоритет.
Ние ще съберем, съхраняваме и използваме личните ви данни единствено за нуждите на вашето обслужване. Личните ви данни ще се обработват само от лица, оторизирани със заповед на управителя на „Санитрим България“ ООД, и те ще се съхраняват 5 години.
Личните данни, които са ни необходими за резервацията и престоя ви в нашия хотел са:
• име и фамилия;
• електронен адрес (e-mail);
• телефонен номер;
• адрес за кореспонденция: държава, пощенски код, населено място, адрес;
• време на престоя в хотела.

При настаняване в хотела ще ви бъде сканиран документа за самоличност.
Ние ще споделяме личните данни с трети лица, когато това се изисква по закон.
За на се важно да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви, да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.
Вашите права във връзка с личните ви данни: достъп до информация, коригиране: изтриване: възражение срещу обработка, ограничаване на обработката: преносимост на данните. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с ръководителя на Администратора или негов представител.
Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.