Мерки Ковид 19

предприети за осигуряване на безопасност в условия на епидемиологична обстановка, свързана с коронавирус 2019-nCoV

Уважаеми, гости!

Ръководството на хотел „Преслав“ е загрижено за вашето здраве и е предприело необходимите мерки за осигуряване на безопастност в условията на епидемиологочна обстановка, свързана с коронавирус 2019-nCov:

1. Информиране на работещите, гостите и посетителите в хотела за риска и прилаганите мерки за защита.
2. Определен е ред за постоянно почистване и дезинфекциране в хотела.
3. Спазване на законодателството в Република България.
4. Наличие на писмени инструкции и указания относно процедурите касаещи предпазване от заразяване.
5. Осигуряване на лични предпазни средства за защита от биологичен риск.
6. Осигуряване на UVC лампи за защита от биологичен риск.
7. Осигуряване на стаи за карантинирана на заразени гости.
8. Постоянен мониторинг на епидемиологичната обстановка в страната и света.
9. Постоянен мониторинг на здравословното състояние на работещите в хотела.
10. Създадена е организация за своевременно действие при констатирана симптоматика.
11. Осигуряване на тестове.
12. Осигуряване на медицинска помощ.